Dotacje unijne

Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem projektu jest inwestycja w infrastrukturę portu znajdującego się na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Celem głównym projektu jest: zwiększenie dostępności do infrastruktury portowej, podniesienie standartów obsługi poprzez modernizację mariny,
kompleksowość usług w obszarze turystyki żeglarskiej w połączeniu z turystyką lądową.

Wszelkie zapytania z Państwa strony prosimy kierować pocztą elektroniczną, pisząc na adres: czartery@mamry-jacht.pl

Dokumenty w formacie PDF do pobrania:

1. Projekt budowlany pierwotny z mapami rysunkami
2. Projekt budowlany zamienny z mapami
3. Pozwolenie na budowę pierwotne
4. Pozwolenie na budowę zamienne
5. Przedmiary